RELX infinity Device

เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกัน 6 เดือน จากวันที่สั่งซื้อ
  • ชาร์จไฟไม่เข้า ไฟไม่ติด หรือปัญหาอื่นๆ จากการผลิต
  • ตัวเครื่องต้องไม่หักงอ, ตกกระแทก, เปียกน้ำ, ไฟไหม้, งัดแงะหรือดัดแปลง รวมทั้งการใช้หัวน้ำยาผิดประเภท
RELX infinity Pod

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สูบแล้วควันไม่ออก ชำรุด รั่วซึม หรือปัญหาอื่นๆ จากการผลิต
  • น้ำยาภายในหัว ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 50%
Kardinal Stick Kurve

เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • ชาร์จไฟไม่เข้า ไฟไม่ติด หรือปัญหาอื่นๆ จากการผลิต
  • ตัวเครื่องต้องไม่หักงอ, ตกกระแทก, เปียกน้ำ, ไฟไหม้, งัดแงะหรือดัดแปลง รวมทั้งการใช้หัวน้ำยาผิดประเภท
Kardinal Stick Kurve Pod

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สูบแล้วควันไม่ออก ชำรุด รั่วซึม หรือปัญหาอื่นๆ จากการผลิต
  • น้ำยาภายในหัว ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 50%